Озюмнинъ апайчыгъым!

2017-04-30 17:02:28

Кеченлерде сизден эки ачыкъ мектюпчик алгъан эдим, ондан сонъ мектюп алмадым. Мен сизге сыкътан-сыкъ мектюп язмагъа вакъыт тапмайым. Сиз исе яза билесиз, эр кунь яза бериниз.

 

Мен бу мектюби аджеле оларакъ сизге язам, чюнки муреккебим аладжакъ олуп тура, биреви башымын уджуна ассызлап тура. Анайлардан мектюп алмайсынъмы?

Якъында сизге бираз пара ёлларым, бираз даа Мумине аблаларгъа ёлламакъ истейим, лякин анавы ёллагъан акъчамызны алгъанлары-алмагъанларындан хаберим ёкъ.

Айлыгъым кене де 1350 рубле. Союзгъа яни военный комиссиягъа орденнен мукафатлангъаным акъкъында мектюп яздым.

Григорьянгъа бир даа риджа эт, озь еринъе адам азырла, даада олмаса эв берсинлер. Бугуньлерде санъа справка ёлларым. Эшрефин ве Эбазерин адреслерин бильсенъ манъа бильдир.

Джумлеге селям. Козьлеринъден оперим. Бабанъыз Халиль.

 

Ноябрь 28, 1944 .