Поздравление с юбилеем библиотеки главного редактора газеты "Янъы дюнья" Зеры Бекировой

Страница для печатиSend by email

Зера Бекирова, «Янъы дюнья» газетасынынъ баш муаррири:

– Эпинъизге хайырлы яшлар олсун! Керчектен де бизим кутюпханемиз Къырымда ве Къырымнынъ тышында да, бутюн дюньяда, къырымтатарлар ичюн акъикъий бир медениет оджагъы олды. Сиз пек буюк бир иш япасынъыз. Кутюпхане, мен билем, бу пара къазанылгъан я да карьера япылгъан ер дегиль. Кутюпхане, керчектен де, халкъкъа хызмет эткен бир ер. Мен озюм де, меселя, мектептен сонъ университетке кирмегенде, 1 йыл кутюпханеде чалышкъан эдим. Эмек дефтеримдеки биринджи язы – «кой кутюпханесининъ кутюпханеджиси». Онынъ ичюн кутюпхане мен ичюн пек азиз бир ер. Сиз де бизим къальбимизде айрыджа бир ерни туткъан ишханесинъиз ве инсанларсынъыз.