Catalog ve kartotekalar

Printer-friendly versionSend by email

1. Элифбе баш каталогы:
– къырымтатар;
– рус;
– украин;
– тюрк;
– ябанджы тиллерде

2. Систематик китап каталогы:
– къырымтатар;
– рус;
– украин;
– тюрк;
– ябанджы тиллерде

3. Перыодик яйынлар каталогы
4. Яйынларны девам эткен каталогы
5. Эльязма ве архив весикъалар каталогы элифбе боюнджа
6. Эльязма ве архив весикъалар каталоги
7. Эпистольяр весикъалар каталогы
8. Тасвирий весикъалар каталогы
9. Улькешынаслыкъ каталогы
10. Макъалелелер систематик картотекасы
11. Шахыслар картотекасы
12. Ресимлер картотекасы

 Электрон каталогы 50 бинъден зияде библиографик язылардан ибарет