Teşekkür

Printer-friendly version

Эскишеэр шеэрининъ валийси Гюнгёр Азим Тунагъа китаплар эдие эткени мунасебетинен тешеккюр

Bolük

И. Гаспринский адына джумхуриет къырымтатар кутюпханесининъ хадимлери Тюркиенинъ Эскишеэр шеэрининъ валийси, урьметли Гюнгёр Азим Тунагъа «Tercümân. Vefatının 100. Yılında Gaspıralı İsmail Beyʼe Vefa» («Терджиман. Вефатынынъ 100 йылында Гаспралы Исмаил бее вефа») китабынынъ 2-нджи ве 3-нджи джылтыны эдие эткени ичюн буюк тешеккюр бильдирелер.

Şevket Mustafayevğa teşekkür

Bolük
Главное изображение: 

QCM "İ.Gasprinskiy adına qırımtatar kütüphanesi"niñ hadimleri Sudaq Şeer Şurasınıñ deputatı, OO "Vozrojdeniye Krıma v novıh realiyah" şirketiniñ reisi Şevket Mustafayevğa kütüphaneniñ fondlarına bağışlağan kitaplar içün teşekkür bildire:

Hakan Kırımlığa teşekkür

Bolük
Главное изображение: 

QCM "İ.Gasprinskiy adına qırımtatar kütüphanesi"niñ hadimleri belli qırımtatar tarihçısı, Bilkent universitetiniñ professorı, Hakan Kırımlığa kütüphaneniñ fondlarına bağışlağan kitap içün teşekkür bildire:

Remziye Ametovna Berberovağa teşekkür

Bolük
Главное изображение: 

QCM "İ.Gasprinskiy adına qırımtatar kütüphanesi"niñ hadimleri TMU-niñ Qırımtatar ve şarq filologiyası fakultetiniñ Qırımtatar tilşınaslığı kafedrasınıñ üyken ocası Remziye Ametovna Berberovağa kütüphaneniñ fondlarına bağışlağan kitap içün teşekkür bildire:

Abilkerim Velilâğa teşekkür

Bolük
Главное изображение: 

QCM "İ.Gasprinskiy adına qırımtatar kütüphanesi"niñ hadimleri Abilkerim Velilâğa kütüphaneniñ fondlarına bağışlağan kitap içün teşekkür bildire:

Linâre Abdulla Dermencige teşekkür

Bolük
Главное изображение: 

QCM "İ. Gasprinskiy adına qırımtatar kütüphanesi"niñ hadimleri şaire, Abdulla İbraim Dermenciniñ qızı Linâre Abdulla Dermencige kütüphaneniñ fondlarına ediye etken kitabı içün minnetdarlıq bildire:

Qırım musulmanları diniy idaresine teşekkür

Bolük
Главное изображение: 

QCM "İ.Gasprinskiy adına kütüphanesi "niñ hadimleri Qırım musulmanları diniy idaresine kütüphaneniñ fondlarına bağışlağan mecmua ve kitap içün teşekkür bildire:

Mustafa Mühteremovğa ve Rustem Mustafayevğa minnetdarlıq

Bolük
Главное изображение: 

QCM "İ.

Syndicate content