Благодарность / Teşekkürname (Курбан байрам)

Благодарим Президента Крымского научного и благотворительного общества Исмаила Аккы Темизкёк за переданный коллективу библиотеки праздничный курбан в честь мусульманского праздника Курбан байрам!


Kurbanlar İsmail Gasprinskiy adına Kırım Tatar Milli Kütüphanesine Kırım İlim ve Hayır Derneği Başkanı İsmail Hakkı Temizkök adından kesilmiştir. Çok teşekkürler bildiriyoruz! Allah kabul etsin!