Благодарность писателю Уктаму Хакимали

КРУ «Крымскотатарская библиотека им. И.Гаспринского» выражает благодарность писателю Уктаму Хакимали за подаренные в фонд библиотеки книги.

Особую благодарность выражаем Ленаре Сеитягъяевой передавшей книги в фонд библиотеки.

 

Зиёев Ҳ. Россиянинг Қозон, Астрахан, Сибир, Қрим, Кавказ ва Туркистонга тажовузи ва ҳукмронлигига қарши курашлар : (XVI асрнинг иккинчи ярми –XX аср бошлари). VI жилт. / ЎзФА ; Тарих ин-ти . – Тошкент : Янги аср авлоди, 2012. – 604 б

Ҳакимали Ў. Асарлар. – Самарқанд : Зарафшон, 2007.–

Жилд 1 : Покликдан кейинги умр : қисса ва ҳикоялар. – 2007. – 420 б.

Жилд 2 : Кичик хонадон : роман ; Пиримқул мингбоши : ҳужжатли қисса. – Тошкент : Mumtoz so’z, 2008. – 428 б.

Жилд 3 : Ғалаён : асарлар. – Тошкент : Mumtoz so’z, 2009. – 410 б.

Жилд 4 : Номаълум қуш : роман. – Тошкент : Mumtoz so’z, 2008. – 356 б.

Жилд 5 : Осмон олис, ер қаттиқ : қиссалар. – Тошкент : Mumtoz so’z, 2008. – 420 б.

Жилд 6 : Каъба : мақолалар, тақризлар, очерклар. – Самарқанд : Зарафшон, 2005. – 500 б.

Жилд 7 : Ҳасрат : роман ; 1 китоб. – Тошкент : Фан, 2003. – 458 б.

Жилд 8 : Ҳасрат : роман ; 2 китоб. – Тошкент : Фан, 2003. – 416 б.

Жилд 10 : Эҳтиёж : ҳаётий ҳикоялар, мақолалар, суҳбатлар. – Жиззах : Сангзор, 2012. –520 б.

Жилд 11 : Оросат : роман. – Жиззах : Сангзор, 2013. – 480 б.