Миллетчи минбер-шаир

Рефат Чайлакънынъ 80 йыллыкъ юбилей тедбири самимий муитте кечти

13-февральде И. Гаспринский адына миллий китапханемизде ватанпервер минбер шаири Рефат агъа Чайлакънынъ 80 йыллыгъына багъышлангъан юбилей тедбири олып кечти.

Окъув залы онынъ семетдешлери, достлары, языджылар, миллий арекет иштиракчилеринен рыкъмарыкъ толды. Тедбир мунасебети иле шаирнинъ фаалиетини ве омюрини акс эттирген сергиде онынъ «Асрет», «Седа», «Меним Ватаным» адлы китаплары корюмли ерде турдылар, эм де тедбир девамында фоторесимлерден япылгьан фильм нумайыш этильди.

Юбилей тедбирини китапхане мудиреси Гульнара Ягъяева ачты ве шаирни юбилейнен хайырлап, гульдесте багъышлады.

Сафуре Каджаметова, къырымтатар языджылар бирлигининъ реиси Риза Фазыл, языджылар Урие Эдемова, Аблязиз Велиев, Иса Абдураман, Шерьян Али, Закир Къуртнезир, Дилявер Осман, Певат Зети, Сейяре Меджитова, алим Исмаил Керимов, миллий арекет ветераны Арсен Альчиков, «Янъы дюнья» муаррири Зера Бекирова, джемаатчылар Фатма Аметова, Сеитваап Талубаев, шаирнинъ торуны Урие Абдуллаева ве дигерлери чыкъышта булундылар.

Юбилярны самимий сёзлер иле хайырладылар. Бахшышлар ве гульдестелер такъдим эттилер. Бестекярлар Февзи Алиев, Сервер Какура тюркюлер йырлап тедбирни яраштырдылар.

Тедбирнинъ сонъунда Рефат агъа оны севип-сайып, урьмет этип кельгенлерге озь тешеккюрини бильдирди ве омюр аркъадашы Ленара аптенен оларны бир фильджан къавеге давет этти.

Рефат агъа киби инсанлар, атеш янып тургъан юрегинен эпимизни адалет байрагъыны юксек котермеге, Ватанынъа саип олмагьа чагъыра.

Айнур