Благодарность Левковой Оксане

Сотрудники КРУ «Крымскотатарская библиотека им. И.Гаспринского» выражают благодарность Левковой Оксане Викторовне за подаренные в фонд библиотеки книги и видеоурок-презентацию для средней школи “Конотопская битва”.

Франко І. Я. Поезія та драматичні твори : вибране / І. Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1978. – 200 с.

Левкова О. В. Сучасна політична публіцистика та динаміка світоглядних орієнтацій людини (за матеріалами українських, російських та білоруських публіцистів 1991-2005 рр.) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій : спеціальність : 27.00.04-теорія та історія журналістики / О. В. Левкова ; Київський нац. ун-т, Ін.-т журналістики. – Київ, 2008. – 16 с.

Іван Мазепа / К. Поправка, А. Левкова, О. Левкова ; Всеукр. Громадський рух «НББ»- Київ, [2008].- 31 с., іл.

Зроби подарунок Україні! Переходь на українську! / Всеукр. Громадський рух «НББ»- Київ, [б/г].- 27 с., іл.

Конотопська битва. 1659 : відеоурок-презентація для. середньої школи (відеофільм)/ Всеукр. Громадський рух «НББ»; авт. сценарію: О. Сокирко ; продюсер : О. Левкова ; реж.: О. Данилевська, Я. Гольденберг.- Київ, [б/г].- 1 елєктрон. опт. диск .