Благодарность Неше Канлыдере

КРУ «Крымскотатарская библиотека им. И.Гаспринского» выражает благодарность Неше Канлыдере за подаренную книгу в фонд библиотеки:

Bolşevik ihtilalinin ilk yıllarında Kırım’da islamiyet ve ‘‘asri müsülmanlık’’ dergisi: (Yüksek Lisans Tezi) / Hazırlayan: N. Kanlıdere ; T. C. Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı, Genel Türk Tarihi Bilim Dalı.- İstanbul, 2004. – 159 s.