Благодарность Галибе Хаджиевой

КРУ «Крымскотатарская библиотека им. Гаспринского» выражает благодарность Хаджиевой Галибе за подаренные книги:

Hacıyeva Qalibə:

 

Hacıyeva Q. Dilimiz, Tariximiz Yaddaşımız. – Baki, 2008. – 200 s.

Hacıyeva Q. Cənubi Azərbaycan toponimləri. – Baki : Elm, 2008. – 200 s.

Hacıyeva Q. Tənhaliğa gedən yol. – Baki : Sabah, 2008. – 180 s.

Ali məktəblər üçün «Azərbaycan dilçilik tarixi» fənni üzrə tədris proqrami / tərtib edən Q. Hacıyeva. – Naxçivan, 2013. – 16 s.

Ali məktəblər üçün Onomalogiya – seçmə fənn üzrə tədris proqrami / tərtib edən Q. Hacıyeva. – Naxçivan, 2012. – 20 s.

Ali məktəblər üçün müasir dilçiliyin aktual problemləri fənni üzrə tədris proqrami / tərtib edən Q. Hacıyeva. – Naxçivan, 2013. – 12 s.

Ali məktəblər üçün proqram : Cənubi Azərbaycan toponimleri / tərtib edən Q. Hacıyeva. – Naxçivan, 2008. – 10 s.