Благодарность Зере Бекировой

КРУ «Крымскотатарская библиотека им. Гаспринского» выражает благодарность главному редактору газеты «Янъы дюнья» и журнала «Ненкеджан» Зере Бекировой за подаренные журналы:

Nenкecan – qadınlarnın edebiy-bediiy, ilmiy-popular mecmuası. № 8-9, 2013 / baş muarrir Z. Bekirova. – Aqmescit, 2013. – 64 s.

Kırım Bülteni : Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin yayın organıdır. Temmuz – Eylül 2012. Yıl: 20. Sayı: 72. – Ankara, 2012. – 32 s.

Kırım Bülteni : Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin yayın organıdır. Ekim – Aralık 2012. Yıl: 20. Sayı: 73. – Ankara, 2012. – 32 s.