Благодарность Лемаре Акпинар

Сотрудники КРУ «Крымскотатарская библиотека им. И Гаспринского» выражают благодарность кандидату педагогических наук, доценту кафедры педагогики и междуязычных коммуникаций РВУЗ «Крымский университет культуры , искусств и туризма» Лемаре Акпинар за подаренную в фонд библиотеки диссертацию и книгу автором которых  она является.

Бєкірова Л. Е. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання : 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти : дисертація на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук / наук. керівник О. С. Снісаренко ; Кримський інженерно-педагогічний ун-т. – К., 2010. – 374 с.

 Акпинар Л. Е. Інтерактивні технології навчання в початковій школі : навч. посіб. для ВНЗ ; /Л. Е. Акпинар ; Кримський інженерно-педагогічний ун-т . – К. : Слово, 2014. – 288 с.(4 экз.)